COSMOS Organik Kozmetik

Genel
Yönetmelikler
Etko Dokümanları
Kontrol ve Sertifikasyon Süreci
COSMOS ORGANİK

Standart, kozmetik ürünlerde kullanılan bileşen türlerini beş kategoriye ayırır ve her biri için gereksinimleri belirtir. İşte bazı temel standartlar:

 • Fiziksel olarak işlenmiş tarımsal içerikler - en az % 95'i organik olmalı ve ayrıca standart üzerinde  organik olması gereken Tarım ürünlerinin bir listesi de mevcuttur. Kabul edilebilir basit fiziksel işlemler standartta belirtilmiştir;
 • Kimyasal olarak işlenmiş tarımsal içerikler - “Yeşil Kimya” ilkelerine uygun tarımsal hammaddelerden ve temiz üretim süreçlerinden yapılmıştır, Organik hammaddelerden yapılması gereken bu bileşenlerin bir listesi standart üzerinde mevcuttur.
 • Su - hayati ve temel bir hammadde, mikrobiyolojik olarak uygun olması esastır;
 • Mineral bileşenler - Standartta izin verilen mineraller kullanılmalı ve belli çevre kurallarına uymalı;
 • Diğer içerikler - bu çok kısıtlı bir kategoridir. Ürünü korumak için bazı içerikler gereklidir, çok azına sadece geçici olarak mevcut durumdan bu standardın amaçlarına ve yönüne geçişi kolaylaştırmak için izin verilmektedir.

 
Şirketler ayrıca ambalajlarının en aza indirildiğinden ve çevre dostu olduğundan emin olmalı ve fabrikaları için bir çevre ve atık yönetimi planına sahip olmalıdır.

Son olarak, bu standartlara göre üretilen tüm ürünler, bağımsız olarak yetkilendirilmiş bir sertifika kuruluşu tarafından sertifikalandırılmalıdır. Bu, belgelendirme kuruluşunun yetkin ve profesyonel olmasını sağlar. Standarda uygunluğunu, doğru ve net bir şekilde etiketlendiğini doğrulamak için ürünle ilgili gerekli her şeyi kontrol edecekler, böylece satın aldığınız ürüne güvenebilirsiniz.

Etiketlerde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Organik bileşenlerin minimum yüzdelerini içeren ürünlerde "COSMOS ORGANIC"; logosu kullanılmaktadır.

"COSMOS ORGANIC" logosu" her zaman yetkili sertifikasyon kuruluşu logosunun / işaretinin hemen altında görünecektir.

Ek olarak, üründeki bileşenlerin organik ve doğal yüzdesini etikette bulunmaktadır. Bu, tüm ürünün yüzde organik ve doğal oranıdır.

BELGELENDIRME YAPILAN ÜLKELER

 

 • Amerika
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Bulgaristan
 • İngiltere
 • İran
 • Rusya
 • Suriye
ETKO Sertifikasyon Hizmetleri
İLK KONTAK VE TEKLİF
 1. Müteşebbis burada ürün ile ilgili bilgileri mutlaka kesinleştirmek zorundadır . 
 2. İlk kontakta genel bilgi verilmesi ve başvuru formunun gönderilmesi
 3. Müteşebbis başvurusu ve başvuru formunun değerlendirilmesi
 4. Fiyat teklifinin hazırlanıp bildirilmesi
 5. Fiyat teklifinin onaylaması
BAŞVURU
 1. Müteşebbis ETKO' nun talep ettiği her dokümanı en kısa sürede hazırlamalıdır.  
 2. Müteşebbis Üretim Bilgilerini iletir
 3. Müteşebbis İşletme Bilgilerini İletir ( İşletme hatları, Yerleşim Planı vs diğer belgeler )
 4. Başvuru Dosyasının Tamamlanması
KONTROL
 1. Kontrol tarihinin ve Kontrolörün belirlenmesi 
 2. Ürünlerin Kontrolü ve Örnekleme
 3. İşletmelerin Kontrolü (Depoların, Dokümantasyonun, Stok Durumunun vs.)
 4. Giriş Çıkış ve Satışların Kontrolü
 5. Kontrol raporunun düzenlenmesi
SERTİFİKASYON
 
Kontrol ve Kontrol Raporlarının Onaylanmasında Görev Alan Personel Sertifikasyon da yer Alamaz . Sertifikasyon Komitesi Bağımsızdır .
 1. Kontrol Raporunun Deperlendirilmesi
 2. Sertifikasyon Komitesinin Onayı
 3. Rapor ve Sertifikanın İletilmesi
 4. Satış İşlerimlerinin Başlaması