Hakkımızda

Kuruluş

Organik sektörün önde gelen organizasyonları tarafından desteklenen her ülkenin yerli sertifikasyon kuruluşlarının oluşturulması fikrinden hareketle ETKO 1996 yılında merkezi İzmir’de yerli bir sertifikasyon kuruluşu olarak kurulmuş ve uluslararası alanda denetim ve sertifikasyon işlemleri yürütmektedir. Faaliyet gösterdiği diğer ülkeler ise: Bangladeş, Pakistan, Ukrayna, Kore, Çin, Danimarka, Almanya, Suriye, Bosna Hersek, Kırgızistan, Sırbistan, Romanya, İsveç, Bulgaristan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katardır. 1996 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetkisiyle sertifikasyon işlemlerine başlamış, 2003 yılında USDA, 2005 yılında IOAS Uluslararası Organik Akreditasyon Kurumundan akredite olmuştur.

Tekstil

Organik Tekstil Standardlarını geliştirmiş ve GOTS Global Organik Tekstil Standardları çerçevesinde sertifikasyon işlemlerini de yürütmektedir. Organik olarak ETKO’nun sertifikasyon yaptığı ürünler gıda, tekstil, kozmetik, tarımsal üretim ve gıda işletme girdileri, doğal toplama ürünleri, temizlik maddeleri olarak sıralanabilir.

İTÜ

ETKO 2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “İTU” İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliği çerçevesinde de yetki alarak kontrol ve sertifikasyon işlemlerine başlamış ve TÜRKAK tan 2008 yılında akredite olmuştur.

GLOBALGAP

Ayrıca GLOBALGAP organizasyonu üyesi olarak Türkiye’de GLOBALGAP kontrol ve sertifikasyon yapmakta, eğitimler düzenlemekte ve GLOBALGAP’in dökümantasyonunu tercüme etmektedir.

KOZMETİK

2014 yılından itibaren COSMOS AISBL tarafından yetkilendirilmiş olup “COSMOS Standard -Cosmetics organic and natural Standard”ına göre Organik Kozmetik sertifikasyonu yapılmaktadır.

Politika ve Hedefler

Ulusal ve uluslararası standartları kullanarak üretim yapan girişimcilerin kullandıkları tekniklerin ekonomik, doğru ve akılcılığının doğrulanması için bir takım kontrol noktalarının varlığına gereksinim vardır. Öte yandan söz konusu standartlarda üretilen ürünlerin güvenilirliğinin doğrulanması için bağımsız bir üçüncü tarafa da gereksinim duyulmaktadır.

Bu gerekliliklerin sonucunda, resmi organlarının da kontrolünde ancak, bağımsız profesyonel kontrol ve belgelendirme hizmetlerine talep ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede ETKO bir Türk şirketi olarak sektöründe lider olmayı temel amacı olarak görmektedir. Politika ve hedeflerde yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve bunların 17065 standardının şartlarını tutarlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamadaki etkinliği konularındaki taahhüdü verir.

TARAFSIZLIK, NESNELLİK, GİZLİLİK VE PROFESYONELLİK ETKO ’nun hizmetlerini sunarken esas aldığı değerler olup faaliyetlerini tarafsız bir şekilde üstlenir. Bu değerlere uyum sağlamak amacıyla profesyonel anlamda “TS EN ISO/IEC 17065: Aralık 2012” Standardı ve akreditasyonları dâhilinde bulunan diğer belgelendirme kapsamları kıstaslarına göre gerekli altyapıyı hazırlar. Personel istihdam eder, personelin kontrol ve belgelendirme sistemlerini anlayarak uygulaması yönünde gerekli güncelleme eğitimlerini verir, personelin ETKO Kalite Yönetim Sistemi temel değerlerine uygun hareket etmesini sağlar. 3.13, 4.2.5

ETKO, değerleri çerçevesinde temel amacına erişebilmek ve bunu sürdürebilmek için aşağıdaki kıstasları temel prensipler olarak kabul etmektedir:

 • Potansiyel ve güncel müşterilerine, güncelleşen bilgiyi aktararak pozitif katkıda bulunmak ve sürekli olarak gereksinimlerini karşılamak
 • Yerel ve uluslararası yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetlerinin niteliğini arttırmak
 • Müşterilerine ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan belgelendirme hizmeti sunmak
 • Müşterilerine sunduğu hizmetlerde ilişkili olduğu kişiler dahil tutarlı olmak
 • Hizmetlerini yerel ve uluslararası etik ve profesyonel değerlere uygun olarak sürdürmek
 • Belgelendirme hizmetlerinin herhangi bir ticari ve mali vb. baskı unsurlarından bağımsız olarak yürütülmesini sağlamak

ETKO’nun temel amacı ve prensipleri aşağıdaki hedeflerle desteklenmektedir. Bu hedefler yıllık olarak izlenerek kayıt altına alınmaktadır.

 • Müşteri memnuniyetini izlemek
 • Müşteri memnuniyetini alandan toplanan bilgiler ve düzeltici faaliyetlerle sürekli olarak iyileştirmek
 • Müşteri talebine uygun belgelendirme programlarını uygulamaya almak ve akreditasyonlarını sürdürmek
 • Hizmet kalitesini iyileştirmek için teknik ve idari personelin sürekli eğitimini sağlamak
 • Teknik ve idari personelin performansını izlemek

Firma performansını alandan toplanan veriler (müşteri memnuniyeti, şikâyetler…) ile sürekli olarak iyileştirmek

Çalışma ilkeleri Tarafsızlık Taahhütü
Akreditasyon bölümündeki Belgelendirme Programlarının “Etko Dokümanları” kısmında ilgili prosedürü bulabilirsiniz.