AB Organik Programı

Genel
Yönetmelikler
Etko Dokümanları
Kontrol ve Sertifikasyon Süreci
 
AB Organik Tarım Mevzuatı
 
AB organik tarım mevzuatı ilk olarak 1991 yılında yürürlüğe girmiştir. İzleyen yıllarda mevzuatta 44’ün üzerinde değişiklik yapılmıştır. Bu yönetmelikler AB hukuku tarafından belirlenmektedir. İlk organik tarım AB yönetmeliği sadece bitkisel üretim üzerine düzenlenmiştir.  İlk kez organik hayvancılık kuralları 1999 yılında tanımlamıştır. Bu kurallara, hayvan besleme, hastalık önleme, veterinerlik tedavi, hayvan koruma, genel olarak hayvancılık ve hayvan gübresi kullanımı dâhildir.
 
2009 yılına kadar AB’nde organik tarımla ilgili uygulanan temel mevzuat Tarımsal Ürünlerin Organik Olarak Üretilmesi ve Tarımsal Ürünler ile Gıda Maddelerine İlişkin Göstergeleri Veren 24.07.1991 tarih ve 2092/91 (ECC) sayılı Konsey Tüzüğü kararıdır. 2092/91 sayılı mevzuat 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlükten kalkmış ve 834/2007, 889/2008 ve 1235/2008 yönetmelikleri 01 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe girmiştir. 
 
Organik üretim ve etiketleme kurallarını AB yönetmeliği 834/2007; organik tarımın uygulama kurallarını ise AB yönetmeliği 889/2008 ortaya koymuştur.  834/2007 yönetmeliği altında üretim, etiketleme, kontrol belirtmiş olup; üçüncü ülkelerden gelen organik ürünlerin ithalat kurallarını 1235/2008 AB Yönetmeliği açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe düzenlemeler ve ekler getiren çok sayıda yönetmelik çıkarılmıştır.
 
1 Temmuz 2010 tarihinde Avrupa organik tarım ve gıda sektörünün en önemli gelişmelerinden biri de organik ürünler için yeni AB logosu başlatmak olmuştur. Bu yönetmelik öncesinde AB organik tarım logosu ile organik tarım üreticilerinin kendi ürünlerini etiketleme konusu isteğe bağlı iken; yeni yönetmelikle, ürünlerde logo kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Doğa ve Avrupa: Euro-Yaprak tasarımı ile logonun temsil ettiği anlam, AB mesajını iletmesi bakımından yeşil bir arka plana karşı bir yaprak şeklinde yıldız ile gösterilmiştir. AB organik logosunu taşıyan tüm ürünler, organik tarım konusunda söz konusu AB tüzüğü uyarınca üretilmiştir. Bu nedenle, bu ürünler yiyecek-içecek kökeni ve kalitesi ile ilgili hususlarda tüketicilere güven vermektedir.

KATEGORİLER

 • A: İşlenmemiş bitki ürünleri
 • D: Gıda olarak işlenmemiş tarım ürünleri (şarap hariç)

ülke kapsamı

 • Türkiye
2018/848 sayılı yönetmeliğin uygulanma tarihinin ertelenmesine ilişkin yönetmelik Commission Implementing Regulation (EU) 2020/714 Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council Avrupa Birliği'ne organik ürün ithalatına ilişkin yönergeler Commission Delegated Regulation (EU) 2020/427 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/464 Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1584 Uluslararası Akredite Belgelendirme Kuruluşları Eşdeğer Avrupa Birliği Organik Üretim & Üçüncü Ülkeler için İşleme Standardı V.21 Commission Regulation (Ec) No 1235/2008 Commission Implementing Decision (EU) 2018/1842 Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanan Organik Üretici Grubu Sertifikasyon Şemalarının Eşdeğerliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Kılavuz Doküman Organik Tarımda İzin Verilen Bitki Koruma Materyalleri Commission Delegated Regulation (EU) 2021/269 Decision No 1_2020 of the EU-San Marino Cooperation Committee Commission Implementing Regulation (EU) 2020_1667 EUROPEAN PARLIAMENT REGULATION (EU) 2020_1693 Commission Delegated Regulation (EU) 2020_2146 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/279 Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1794 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/642 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/715 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/716 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/772 DIRECTIVE (EU) 2015/412 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Commission Implementing Regulation (EU) No 503/2013 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1325 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1691 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1697 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1698 EUROPEAN PARLIAMENT REGULATION (EU) 2016_679 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2011_540 COMMISSION REGULATION (EC) 889_2008 Corrigendum to Regulation (EU) 2018_848 Commission Implementing Regulation 2021/1378 Commission Implementing Regulation (Eu) 2021/1325 Commission Implementing Regulation (Eu) 2021/772 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2119 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2246 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 Commision Implementing Regulation (EU) 2021/2325 Commission Implementing Regulation (EU) 2022/913 Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1973 Commission Implementing Regulation (EU) 2022/708 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1006 Commission Delegated Regulation (EU) 2022/760 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/771 Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1793 Corrigendum to Regulation (EU) 2021_2306 Corrigendum to Regulation (EU) 2021_2306 (Third Corrigendum for 2306) Commission Implementing Regulation (EU) 2022/782 Commission Delegated Regulation (EU) 2022/474 Commission Implementing Regulation (EU) 2022/496 Commission Implementing Regulation (EU) 2022/501 Commission Implementing Regulation (EU) 2022/800 Commission Implementing Regulation (EU) 2022/801 REGULATION (EU) 2017/625 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Commission Implementing Regulation (EU) 2020/625 Guidelines on imports of organic products into the European Union Decision No 1/2020 of the EU-San Marino Cooperation Committee '' Commission Delegated Regulation (EU) 2022-2238 '' Letter to CBs-Addit Control in Brussels Commission Implementing Regulation (EU) 2021_2307 Commission Implementing Regulation (EU) 2022-2047 Commission Implementing Regulation (EU) 2022-2049 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023_207 Corrigendum to Implementing Regulation (EU) 2023_174 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020_1087 Corrigendum to Regulation (EU) 2021_2306 (Second Corrigendum for 2306) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021_2325_Consolidated COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023_174 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023_186 Letter to CBs-Addit Control in Brussels Corrigendum to Regulation (EU) 2018/848 (15.12.2022) Commission Implementing Regulation (EU) 2022-2240 Commıssıon Implementıng Regulatıon (EU) 2023_121 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021-1189 Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2229_TR Organik Kurallara İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar Letter to CBs proposes additional controls in 17 Product-Country combinations DG_AGRI_Working_Document_Additional Official Controls for Third Countries KOMİSYON KARARI (AB) 2023/2719 TİCARET VE İŞBİRLİĞİ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023_1110 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2024_230 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021_1342 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1165_Consolidated Consolidated Version of Delegated Regulation EU 2021_1342
EU Organik Yönetmeliği
EU organik üretim ve bunun kontrol ve sertifikasyonu için üretim kuralları, EEC Yönetmeliği No.834/2007 ve 889/2008 ve onların ekleri tarafından belirlenmiştir. Bu Yönetmelik Avrupa Birliği ülkelerinde zorunludur, fakat Avrupa Birliği dışından ithal edilen organik ürünleri de kapsamaktadır.
Anlaşmazlık & İtiraz ve Şikayet Başvuru FormuETKO Sertifikasyon HizmetleriLogo, Lisans, Uygunluk İşaretlerinin Kullanımı Itiraz, Sikayet ve AnlasmazliklarUygunsuzluk Derecelendirme RehberiÜrün Sertifikası Başvuru FormuTarafsızlık TaahhüdüBaşvuru FormuRüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele PolitikasıOrganik Üretim ve İşleme için Girdi Onay Başvuru FormuAcil Durum Talimatı
EU Programı ile ilgili olarak firmamız döküman listesini bu sayfamızdan indirebilirsiniz.
İLK KONTAK VE TEKLİF
 1. Müteşebbis burada ürün ile ilgili bilgileri mutlaka kesinleştirmek zorundadır . 
 2. İlk kontakta genel bilgi verilmesi ve başvuru formunun gönderilmesi
 3. Müteşebbis başvurusu ve başvuru formunun değerlendirilmesi
 4. Fiyat teklifinin hazırlanıp bildirilmesi
 5. Fiyat teklifinin onaylaması
BAŞVURU
 1. Müteşebbis ETKO' nun talep ettiği her dokümanı en kısa sürede hazırlamalıdır.  
 2. Müteşebbis Üretim Bilgilerini iletir
 3. Müteşebbis İşletme Bilgilerini İletir ( İşletme hatları, Yerleşim Planı vs diğer belgeler )
 4. Başvuru Dosyasının Tamamlanması
KONTROL
 1. Kontrol tarihinin ve Kontrolörün belirlenmesi 
 2. Ürünlerin Kontrolü ve Örnekleme
 3. İşletmelerin Kontrolü (Depoların, Dokümantasyonun, Stok Durumunun vs.)
 4. Giriş Çıkış ve Satışların Kontrolü
 5. Kontrol raporunun düzenlenmesi
SERTİFİKASYON
 
Kontrol ve Kontrol Raporlarının Onaylanmasında Görev Alan Personel Sertifikasyon da yer Alamaz . Sertifikasyon Komitesi Bağımsızdır .
 1. Kontrol Raporunun Deperlendirilmesi
 2. Sertifikasyon Komitesinin Onayı
 3. Rapor ve Sertifikanın İletilmesi
 4. Satış İşlerimlerinin Başlaması