ETKO EKOLOJİK TARIM

KONTROLORGANİZASYONU

Olarak, tarafsızlık , nesnellik, gizlilik ve profesyonellik esas aldığımız değerlerdir.

Olarak, tarafsızlık , nesnellik, gizlilik ve profesyonellik esas aldığımız değerlerdir.

Olarak, tarafsızlık , nesnellik, gizlilik ve profesyonellik esas aldığımız değerlerdir.

Olarak, tarafsızlık , nesnellik, gizlilik ve profesyonellik esas aldığımız değerlerdir.

Sertifikasyonlar Etko International
Etko
COSMOS Kozmetik Belgelendirme
COSMOS Kozmetik Belgelendirme
COSMOS Kozmetik Belgelendirme
 İyi Tarım Uygulamaları
İyi Tarım Uygulamaları
İTU Programı GLOBALGAP Better Cotton
Organik sektörün önde gelen organizasyonları tarafından desteklenen her ülkenin yerli sertifikasyon kuruluşlarının oluşturulması fikrinden hareketle ETKO 1996 yılında merkezi İzmir’de yerli bir sertifikasyon kuruluşu olarak kurulmuş ve uluslararası alanda denetim ve sertifikasyon işlemleri yürütmektedir. Faaliyet gösterdiği diğer ülkeler ise: Bangladeş, Pakistan, Ukrayna, Kore, Çin, Danimarka, Almanya, Suriye, Bosna Hersek, Kırgızistan, Sırbistan, Romanya, İsveç, Bulgaristan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katardır. 1996 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetkisiyle sertifikasyon işlemlerine başlamış, 2003 yılında USDA, 2005 yılında IOAS Uluslararası Organik Akreditasyon Kurumundan akredite olmuştur.
Devamı
Haberler
ASR-221-V2024.6 Calibration Log
ASR-221-V2024.6 Calibration Log +
GTB lisans numarası ve GTB TC numarasının kullanılması
GTB lisans numarası ve GTB TC numarasının kullanılması
"1 Ocak 2025'ten itibaren GOTS kapsamı sertifikası ve işlem sertifikasında, standarttaki herhangi bir değişikliğe veya Belgelendirme Kuruluşu değişikliğine bakılmaksızın, her zaman değişmeden kalacak olan GTB lisans numarası kullanılacaktır.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren GOTS işlem sertifikalarında GTB TC numarası kullanılacaktır."
+
240624_GG_GRASP_NIG_v2_Türkiye_en
240624_GG_GRASP_NIG_v2_Türkiye_en +
ASR-114-V1.0-Audit-Methods-Policy
ASR-114-V1.0-Audit-Methods-Policy +
240624_GG_GRASP_NIG_v2_Türkiye_en
240624_GG_GRASP_NIG_v2_Türkiye_en +
ISO, ISO 5354-2 ile birlikte ISO/DIS 5354-1.2'yi yayınladı ve IWA 32:2019'u iptal ederek yerini aldı
ISO, ISO 5354-2 ile birlikte ISO/DIS 5354-1.2'yi yayınladı ve IWA 32:2019'u iptal ederek yerini aldı

"Pamukta Genetik Modifikasyon varlığına yönelik uygulanan test yöntemiyle ilgili bir gelişmeye dikkatinizi çekmek isterim.

Bildiğiniz gibi GOTS Ürünlerinin analizi için onaylanmış test yöntemi ISO IWA 32 olarak belirlenmişti.

Ve şimdi ISO, "ISO/DIS 5354-1.2'nin ISO 5354-2 ile birlikte teknik olarak IWA 32:2019'u iptal ettiğini ve onun yerine geçmesi için aşağıdaki standartları ISO 5354 (bölüm 1 ve 2) numarası altında yayınlayarak kamuya açıkladı.

* ISO/DIS 5354-1.2: Moleküler biyobelirteçler - Tekstil üretiminde kullanılan pamukta DNA tespiti - Bölüm 1: Pamuk tohumundan ve bundan türetilen ham maddelerden DNA ekstraksiyonu.
* ISO/TS 5354-2 : Moleküler biyobelirteçler - Tekstil üretiminde kullanılan pamukta DNA tespiti - Bölüm 2: Genetiği değiştirilmiş pamuk (GM) olayları için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) bazlı tespit yöntemlerinde kullanıma yönelik hedef dizilere genel bakış

Laboratuvarlar yeni yönteme geçiş için zamana ihtiyaç duyacaklardır, dolayısıyla testlerin ISO 5354'e göre 2025'in son çeyreğinde veya 2026'nın başlarında yapılması beklenmekle birlikte konuyla ilgili  resmi bildirimleri takip etmenizi öneriyoruz. O zamana kadar ISO IWA 32 testlerine izin verilecek.

Yukarıda belirtilen güncel  "ISO/DIS 5354-1.2" ve "ISO/TS 5354-2" ISO Standartlarının zorunlu hale gelmesiyle birlikte ilgili analizlerin yapılması için lütfen ISO IWA 32 yerine bu standardlara göre akredite olan laboratuvarı kullandığınızdan emin olun."

+
Tümü