İTU Programı

Genel
Yönetmelikler
Etko Dokümanları
Kontrol ve Sertifikasyon Süreci

İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU)

 ETKO, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığı yetki ve TÜRKAK’ dan aldığı akreditasyonla İyi  Tarım Uygulamaları konusunda kontrol ve sertifikasyon yapmaktadır.  İyi Tarım Uygulamaları bölümümüz, tarımsal belgelendirmeler konusunda tecrübeli kontrolör ve sertifikerlerce sizlerin hizmetindedir.

İyi Tarım Uygulamaları çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bir tarımsal üretim biçimidir. İyi Tarım Uygulamaları tekniği ile yapılacak tarımsal üretim ile hem insanlarımıza sağlıklı gıda temin etmiş oluruz hem de gelecek kuşaklara sağlıklı ve yeterli gıda üretebilecekleri toprak ve su gibi doğal kaynakları bırakmış oluruz.

 

İyi Tarım Uygulamaları Üreticiye Ne Yarar Sağlar?

▬      İyi Tarım Uygulamalarına göre üretim yapan üreticinin ürettiği ürünler sağlık yönünden güvenilir olduğu için, daha kolay müşteri bulur ve daha yüksek fiyatla satılabilir.

▬      İyi Tarım Uygulamalarına göre üretim yapan üretici, toprağını erozyon ve tuzlanma gibi tehlikelerden korur ve sadece birkaç yıllığına değil sürekli bol ürün alma şansına sahip olur.

▬      İyi Tarım Uygulamalarına göre üretim yapan üretici, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alacağı kredilere %60′ a varan oranlarda daha düşük faiz ödeme avantajına sahip olur.

▬      İyi Tarım Uygulamalarını uygulayan üreticiler ve üretici birlikleri tarımsal desteklemelerden öncelikli olarak faydalandırılırlar.

 

 İyi Tarım Uygulamalarına göre üretim Nasıl Yapılır?

İyi Tarım Uygulamaları kontrol ve denetim altında yapılan bir üretim biçimidir. Bu sisteme göre üretim yapmak isteyen üretici veya işletmeler, yönetmeliğe göre İl ve İlçe Müdürlüklerinin sürekli kontrolünde olurlar. Bunun için; Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşları,  Bakanlığa ve İl Müdürlüğüne sertifika düzenlediği üreticiler hakkında bilgi verir.

 

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası Nasıl Alınır?

İyi Tarım Uygulamaları sertifikası sahibi olmak isteyen üreticiler, kurmuş oldukları sistemi en az üç ay uyguladıktan sonra kontrol geçirebilir. Üretici bir danışmandan yararlanarak veya bizzat kendisi öğrenerek, İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine uygun üretim sistemini kuracaktır. Kontrol geçirmek için, kendi üretimi konusunda Bakanlıktan yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvuracaktır. Yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme imzalar ve ardından da kontrol işlemi kontrolörler tarafından gerçekleştirir. Yapılan kontrolün ardından, üreticiler sözleşmenin ve ilgili yönetmeliğin tüm şartlarını yerine getiriyorsa, doyası kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun sertifikerine gönderilir, sertifika düzenlenmesi uygun görülürse sertifikası düzenlenir.

İyi Tarım Uygulamaları sertifikasını tarımsal üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri paketleyen firmalar alabilmektedir. Üreticiler tek tek sertifika alabilecekleri gibi, üye oldukları üretici birlikleri veya kooperatifler kanalıyla, grup halinde de alabilirler.

 

ETKO’ dan bu konuda bu konuda nasıl hizmet alınacak?

İyi Tarım Uygulamaları konusunda ETKO’dan hizmet almak istiyorsanız lütfen “Başvuru Formu” muzu doldurarak bizimle iletişime giriniz.  Kuruluşumuz, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “Yaş meyve-sebze” ve “Tarla Bitkileri” konularında kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.  Bununla birlikte, EN 45011 konusunda TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından da akredite bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşudur.

 1. FIRST CONTACT AND OFFER

 1. The operator has to confirm the information about the product here . 
 2. İlk kontakta genel bilgi verilmesi ve başvuru formunun gönderilmesi
 3. Entrepreneur application and evaluation of the application form
 4. Preparing and notifying the price offer
 5. Confirmation of the price offer
APPLICATION
 1. The entrepreneur should prepare every document requested by ETKO as soon as possible.  
 2. Entrepreneur transmits Production Information
 3. Entrepreneur Submits Business Information (Operation lines, Layout Plan etc. other documents)
 4. Completion of the Application File
CONTROL
 1. Determination of the control date and the Controller
 2. Control of Products and Sampling
 3. Control of Businesses (Warehouses, Documentation, Stock Status etc.)
 4. Control of Entry, Exit and Sales
 5. Editing the control report
CERTIFICATION
 
Personnel involved in the Approval of Control and Control Reports cannot take part in Certification. The Certification Committee is Independent .
 1. Evaluation of the Control Report
 2. Certification Committee Approval
 3. Transmission of Report and Certificate
 4. Start of Sales Business