GLOBALGAP

Genel
Yönetmelikler
Etko Dokümanları
Kontrol ve Sertifikasyon Süreci
 • GLOBALGAP NEDİR?

Hızla artan dünya nüfusu, değişen beslenme alışkanlıkları ve besin ihtiyaçları, ekolojik dengedeki olumsuz değişiklikler, yeni tarımsal teknikler ve tarım ürünlerinin işlenerek tüketime hazır hale getirilmesinde artarak çeşitlenen yöntemler, insan sağlığına zararsız gıdaların temininde bazı sorunları da birlikte getirmiştir. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasıyla gıda pazarında güvenli olduğu garanti edilebilen ürünler daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Gıda güvenliği, gıda maddelerindeki doğal olmayan bileşenlerin olmaması, zararsız veya kabul edilebilir seviyelerde bulunması ve gıda hijyeninin sağlanması anlamına geldiği gibi, gıdaların üretimi aşamasında işletmelerin çevre ile ilişkisi, toplum sağlığı ve refahı ile de doğrudan ilintilidir. Perakendeciler müşterilerine sundukları ürünün güvenli olduğunu ve sürdürülebilirlik prensibine bağlı kalınarak üretildiğini garanti etmek amacıyla bir araya gelerek GAP (Good Agricultural Practices - İyi Tarım Uygulamaları) kavramını ortaya sürmüşlerdir. 1997 yılında Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu (EUREP - Euro-Retailer Produce Working Group)'nun kar amacı gütmeyen bir girişimi olarak başlatılan EUREPGAP (yeni adıyla GLOBALGAP), EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi tarafından GAP'nin geliştirilen şartlarına göre tarladan sofraya tarımsal ürünlerin güvenliğini sağlama, gıda kalitesini yükseltme amacı gütmektedir.

Öncelikle yaş meyve ve sebzelerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatında bir ön şart halini alan GLOBALGAP belgesi, Avrupa Birliği (AB) perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir ürün izleme güvencesidir. Tüketici raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni açısından güvenlik riski taşımadığı ve çevre ile dost uygulamalar yoluyla üretildiği konusunda taahhüt verilmesini istemektedir. AB'ye ihracat yapmak isteyen üretici ve/veya ihracatçı, ürününün bu taahhütleri yerine getirdiğini perakendeci aracılığı ile tüketiciye ispat etmek durumunda kalmaktadır. Bunun sonucu olarak ilgili taahhütlerin karşılandığını gösteren ve üçüncü taraf bağımsız kuruluşlarca verilen GLOBALGAP Belgesi kavramı ortaya çıkmıştır. GLOBALGAP Belgesi üretici ve/veya ihracatçının ürününü AB pazarına ulaştırmasında bir pasaport görevi görmektedir.

Ülkemizde hızla yerleşmeye başlayan bu anlayıştan ötürü bazı büyük perakendeciler, müşterilerine sundukları ürünlerin güvenilirliğinin bir kanıtı olarak üreticilerden/tedarikçilerinden GLOBALGAP belgeli ürün talep etmeye başlamışlardır.

GLOBALGAP standartları, tüketicinin talep ettiği asgari güvenlik şartlarını tanımlayan standartlardır. Tüketiciler, satın aldıkları gıdaların;


 • Mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zararlı olmadığından,
 • Üretimleri esnasında çevreye ve doğal dengeye zarar verilmediğinden,
 • Yasal şartlara uygun olarak üretildiğinden ve
 • Üretimde görev alan kişilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olmak istemektedirler.


Tarım sektöründe bir kalite sistemi olarak da değerlendirilen GLOBALGAP, tarladaki üretime odaklanan, entegre tarım prensiplerini benimseyen, gıda güvenliği ve kalite açısından HACCP ve ISO 9001; çevre yönetimi açısından ISO 14001 ve iş sağlığı ve güvenliği açısından OHSAS 18001 standartları ile de paralellik gösteren bir sistemdir. Bununla birlikte, Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop Management) yöntemlerinin izlenmesini öngörmektedir.

GLOBALG.A.P Ticari Markalar Kullanım Politikası ve Yönergeleri Genel Düzenlemeler- Esnek Dağıtım Kuralları GlobalGap Genel Yönetmelikler-Bitki Kapsamı İçin Kurallar v6.0 Genel Düzenlemeler- Paralel Sahiplik için Kurallar Genel Düzenlemeler-KYS ile Üretici Grupları ve Çoklu Alan Üreticileri için Kurallar v6.0 IFA-Meyve ve Sebze Kılavuzu IFA Smart-Meyve ve Sebzelere İlişkin İlke ve Kriterler GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi (GRASP)- Sözlük GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi (GRASP)-İlkeler ve Kriterler GLOBALG.A.P Tam Uzaktan TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi (GRASP)-Ülke Risk Sınıflandırma Kavramı ve Mülakat Kuralları Veri Politikası GRASP Ulusal Yorumlama Kılavuzunun Geliştirilmesine İlişkin Kurallar GlobalG.A.P Genel Yönetmelikler- Bireysel Üreticiler İçin Kurallar Veri Kayıt Gereksinimleri Genel Yönetmelikler- Belgelendirme Kuruluşlarına İlişkin Kurallar Belgelendirme Kuruluşu Yaptırım Kataloğu GLOBALG.A.P.Country Risk Classification 2023 GLOBALG.A.P Risk Assesment on Social Practise (GRASP) V.2 ( For Family Farms ) GLOBALGAP Product List General Information v5.16 GLOBALGAP Product List v6.0 GLOBALGAP General Information Product_List v5.17 GLOBALGAP Product List v6.0 July_2023 GlobalGap Tam Uzaktan- Denetlenebilir Eklentilerin Listesi v6.0 IFA Guideline FV.v6.0 (Integrated Farm Assurance Guideline for Fruit and Vegetable) IFA Meyve ve Sebzeler için İlkeler ve Kriterler v6.0 GG System Participation Fees Guideline.V1.0 GG system participation fees guideline en v7.0 GG Kalıntı İzleme Sistemi UZMAN HEYETİ GÖREV ŞARTLARI GLOBALG.A.P. Remote V1.3 Genel Yönetmelikler Bölüm I - Genel Kurallar Genel Düzenlemeler Bölüm I - EkI.4 Tanımlar Genel Yönetmelikler Bölüm II - Kalite Yönetim Sistemi Kuralları Tüm Çiftlik Tabanlı, Bitkisel Üretim, Meyve ve Sebzeler Kontrol Noktaları ve Uyum Kriterleri Veri Erişim Kuralları.V4.0 GRASP Modülü Türkiye Yorumlama Klavuzu GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi (GRASP) - Genel Kurallar Uyarlanmış GLOBALG.A.P. Corona Virüsü Salgını Nedeniyle Sertifika Uzatması İçin Acil Durum Prosedürü Genel Yönetmelikler- Mahsul Kuralları GLOBALGAP Ürün Listesi v6.0 GLOBALGAPProduct List General Information v5.18 GLOBALGAP ürün listesi_v6.0_Mar24 GLOBALGAP_ Ürün Listesi Genel Bilgiler _v5.19 240429_GG_fee_table_v8_0_Apr24_en
GG Başvuru Formu(Seçenek-2)Uygunsuzluk Derecelendirme RehberiItiraz, Sikayet ve Anlasmazliklar GG Başvuru Formu(Seçenek-1)Logo, Lisans ve Uygunluk İşaretlerinin Kullanımı Tarafsızlık Taahhüdü GLOBALG.A.P. Belgelendirme RehberiRüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele PolitikasıGLOBALG.A.P. İş Akış ŞemasıGLOBALGAP Uzaktan Denetim TalimatıAnlaşmazlık & İtiraz ve Şikayet Başvuru Formu'' IFA Smart Audit Method and Justification Guideline V.6 ''
GLOBALGAP
KYS Sistem ve Yönetime Genelbakış
İLK KONTAK VE TEKLİF
 1. Müteşebbis burada ürün ile ilgili bilgileri mutlaka kesinleştirmek zorundadır . 
 2. İlk kontakta genel bilgi verilmesi ve başvuru formunun gönderilmesi
 3. Müteşebbis başvurusu ve başvuru formunun değerlendirilmesi
 4. Fiyat teklifinin hazırlanıp bildirilmesi
 5. Fiyat teklifinin onaylaması
BAŞVURU
 1. Müteşebbis ETKO' nun talep ettiği her dokümanı en kısa sürede hazırlamalıdır.  
 2. Müteşebbis Üretim Bilgilerini iletir
 3. Müteşebbis İşletme Bilgilerini İletir ( İşletme hatları, Yerleşim Planı vs diğer belgeler )
 4. Başvuru Dosyasının Tamamlanması
KONTROL
 1. Kontrol tarihinin ve Kontrolörün belirlenmesi 
 2. Ürünlerin Kontrolü ve Örnekleme
 3. İşletmelerin Kontrolü (Depoların, Dokümantasyonun, Stok Durumunun vs.)
 4. Giriş Çıkış ve Satışların Kontrolü
 5. Kontrol raporunun düzenlenmesi
SERTİFİKASYON
 
Kontrol ve Kontrol Raporlarının Onaylanmasında Görev Alan Personel Sertifikasyon da yer Alamaz . Sertifikasyon Komitesi Bağımsızdır .
 1. Kontrol Raporunun Deperlendirilmesi
 2. Sertifikasyon Komitesinin Onayı
 3. Rapor ve Sertifikanın İletilmesi
 4. Satış İşlerimlerinin Başlaması