GLOBALGAP

Genel
Yönetmelikler
Etko Dokümanları
Kontrol ve Sertifikasyon Süreci
GLOBALGAP NEDİR?
Hızla artan dünya nüfusu, değişen beslenme alışkanlıkları ve besin ihtiyaçları, ekolojik dengedeki olumsuz değişiklikler, yeni tarımsal teknikler ve tarım ürünlerinin işlenerek tüketime hazır hale getirilmesinde artarak çeşitlenen yöntemler, insan sağlığına zararsız gıdaların temininde bazı sorunları da birlikte getirmiştir. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasıyla gıda pazarında güvenli olduğu garanti edilebilen ürünler daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Gıda güvenliği, gıda maddelerindeki doğal olmayan bileşenlerin olmaması, zararsız veya kabul edilebilir seviyelerde bulunması ve gıda hijyeninin sağlanması anlamına geldiği gibi, gıdaların üretimi aşamasında işletmelerin çevre ile ilişkisi, toplum sağlığı ve refahı ile de doğrudan ilintilidir. Perakendeciler müşterilerine sundukları ürünün güvenli olduğunu ve sürdürülebilirlik prensibine bağlı kalınarak üretildiğini garanti etmek amacıyla bir araya gelerek GAP (Good Agricultural Practices - İyi Tarım Uygulamaları) kavramını ortaya sürmüşlerdir. 1997 yılında Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu (EUREP - Euro-Retailer Produce Working Group)'nun kar amacı gütmeyen bir girişimi olarak başlatılan EUREPGAP (yeni adıyla GLOBALGAP), EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi tarafından GAP'nin geliştirilen şartlarına göre tarladan sofraya tarımsal ürünlerin güvenliğini sağlama, gıda kalitesini yükseltme amacı gütmektedir.

Öncelikle yaş meyve ve sebzelerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatında bir ön şart halini alan GLOBALGAP belgesi, Avrupa Birliği (AB) perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir ürün izleme güvencesidir. Tüketici raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni açısından güvenlik riski taşımadığı ve çevre ile dost uygulamalar yoluyla üretildiği konusunda taahhüt verilmesini istemektedir. AB'ye ihracat yapmak isteyen üretici ve/veya ihracatçı, ürününün bu taahhütleri yerine getirdiğini perakendeci aracılığı ile tüketiciye ispat etmek durumunda kalmaktadır. Bunun sonucu olarak ilgili taahhütlerin karşılandığını gösteren ve üçüncü taraf bağımsız kuruluşlarca verilen GLOBALGAP Belgesi kavramı ortaya çıkmıştır. GLOBALGAP Belgesi üretici ve/veya ihracatçının ürününü AB pazarına ulaştırmasında bir pasaport görevi görmektedir.

Ülkemizde hızla yerleşmeye başlayan bu anlayıştan ötürü bazı büyük perakendeciler, müşterilerine sundukları ürünlerin güvenilirliğinin bir kanıtı olarak üreticilerden/tedarikçilerinden GLOBALGAP belgeli ürün talep etmeye başlamışlardır.

GLOBALGAP standartları, tüketicinin talep ettiği asgari güvenlik şartlarını tanımlayan standartlardır. Tüketiciler, satın aldıkları gıdaların;

 • Mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zararlı olmadığından,
 • Üretimleri esnasında çevreye ve doğal dengeye zarar verilmediğinden,
 • Yasal şartlara uygun olarak üretildiğinden ve
 • Üretimde görev alan kişilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olmak istemektedirler.

Tarım sektöründe bir kalite sistemi olarak da değerlendirilen GLOBALGAP, tarladaki üretime odaklanan, entegre tarım prensiplerini benimseyen, gıda güvenliği ve kalite açısından HACCP ve ISO 9001; çevre yönetimi açısından ISO 14001 ve iş sağlığı ve güvenliği açısından OHSAS 18001 standartları ile de paralellik gösteren bir sistemdir. Bununla birlikte, Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop Management) yöntemlerinin izlenmesini öngörmektedir.
GLOBALG.A.P Tademarks Use Policy and Guidelines Genel Düzenlemeler- Esnek Dağıtım Kuralları (geçici) Genel Düzenlemeler- Bitki Kapsamı Kuralları (geçici) Genel Düzenlemeler- Paralel Mülkiyet Kuralları (geçici) Genel Düzenlemeler-KYS ile Üretici Grupları ve Çoklu Alan Üreticileri için Kurallar IFA-Meyve ve Sebze Kılavuzu (geçici) IFA Smart-Meyve ve Sebzelere İlişkin İlke ve Kriterler (geçici) GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi (GRASP)- Sözlük GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi (GRASP)-İlkeler ve Kriterler GLOBALG.A.P Tamamıyla Uzaktan (geçici) Genel Bilgiler-Ürün Listesi GLOBALG.A.P. Remote V1.3 GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi (GRASP) Adapted GLOBALG.A.P. Emergency Procedure for Certificate Extension due to the Corona Virus Pandemic Genel Yönetmelikler Bölüm I - Genel Kurallar Genel Düzenlemeler Bölüm I - EkI.4 Tanımlar Genel Yönetmelikler Bölüm II - Kalite Yönetim Sistemi Kuralları Tüm Çiftlik Tabanlı, Bitkisel Üretim, Meyve ve Sebzeler Kontrol Noktaları ve Uyum Kriterleri Veri Erişim Kuralları.V3.7 GRASP Modülü Türkiye Yorumlama Klavuzu GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi (GRASP) - Genel Kurallar (geçici) GLOBALG.A.P. EMERGENCY PROCEDURE FOR CERTIFICATE EXTENSION DUE TO THE CORONAVIRUS PANDEMIC Genel Yönetmelikler- Mahsul Kuralları
Uygunsuzluk Derecelendirme RehberiGG Başvuru Formu(Seçenek-2)GG Başvuru Formu EkiRüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele PolitikasıGLOBALG.A.P. İş Akış ŞemasıItiraz, Sikayet ve Anlasmazliklar Logo, Lisans ve Uygunluk İşaretlerinin Kullanımı GG Başvuru Formu(Seçenek-1)Tarafsızlık TaahhüdüOnaylı Taşeron Laboratuar Listesi GLOBALG.A.P. Belgelendirme RehberiAnlaşmazlık & İtiraz ve Şikayet Başvuru FormuGLOBALGAP Uzaktan Denetim TalimatıÜcret Tablosu
GLOBALGAP
İLK KONTAK VE TEKLİF
 1. Müteşebbis burada ürün ile ilgili bilgileri mutlaka kesinleştirmek zorundadır . 
 2. İlk kontakta genel bilgi verilmesi ve başvuru formunun gönderilmesi
 3. Müteşebbis başvurusu ve başvuru formunun değerlendirilmesi
 4. Fiyat teklifinin hazırlanıp bildirilmesi
 5. Fiyat teklifinin onaylaması
BAŞVURU
 1. Müteşebbis ETKO' nun talep ettiği her dokümanı en kısa sürede hazırlamalıdır.  
 2. Müteşebbis Üretim Bilgilerini iletir
 3. Müteşebbis İşletme Bilgilerini İletir ( İşletme hatları, Yerleşim Planı vs diğer belgeler )
 4. Başvuru Dosyasının Tamamlanması
KONTROL
 1. Kontrol tarihinin ve Kontrolörün belirlenmesi 
 2. Ürünlerin Kontrolü ve Örnekleme
 3. İşletmelerin Kontrolü (Depoların, Dokümantasyonun, Stok Durumunun vs.)
 4. Giriş Çıkış ve Satışların Kontrolü
 5. Kontrol raporunun düzenlenmesi
SERTİFİKASYON
 
Kontrol ve Kontrol Raporlarının Onaylanmasında Görev Alan Personel Sertifikasyon da yer Alamaz . Sertifikasyon Komitesi Bağımsızdır .
 1. Kontrol Raporunun Deperlendirilmesi
 2. Sertifikasyon Komitesinin Onayı
 3. Rapor ve Sertifikanın İletilmesi
 4. Satış İşlerimlerinin Başlaması